realizacje - Hala produkcyjna dla Marco Molds Polska

Zleceniodawca: MACRO MOLDS POLSKA Sp. z o.o.

Czas realizacji: czerwiec 2014 – wrzesień 2014

Jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy inwestycję, obejmującą swym zakresem rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tychach.

x